ඉදිරිපත් කර ඇති මාතෘකා

මෙම සියලුම ලිපිවල අයිතිය කර්තෘ ළමා රෝග විශේෂඥය ජනක තෙන්නකෝන් (ඔස්ට්‍රේලියාව) සතුය.

ළමා සෞඛ්‍ය සිංහළෙන්

ළමා රෝග සහ සෞඛ්‍ය පිලිබඳ විශේෂඥ උපදෙස්

Sri Lankan Paediatrician

books PC

1. දරුවන්ට කෑම කැවීමේ අපහසුතා

2. අසාත්මිකතා සහ දරුණු අසාත්මිකතා (Cold-induced Anaphylaxis) අත්දැකීමක් 

3. අසාත්මිකතා සහ දරුණු අසාත්මිකතා (Anaphylaxis) උපදෙස්

4. අධික වෙහෙස නිසා ඇතිවන මරණය 

5. ඔටිසම් ලිපි සඳහා මෙම දිගුවෙන් පිවිසෙන්න 

6. ඔබේ දරුවා වැඩියෙන් හඬනවාද ? ‘බාලගිරි දෝෂය’ ගැන වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක අදහස් 

7. අලුත උපන් දරුවන්කහ පැහැ වීමහෙවත් Jaundice

8. දරුවාට උණ ගැනුණු විට මේ උපදෙස් ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේවි

9. කථන ප්‍රමාදය සහ ඔටිසම්: කථන අපහසුතා සහ ප්‍රමාදයඔටිසම් ද? නැතිද?

10. පිළිකාව නිට්ටාවට සුවකරනවා …. වකුගඩු බද්ද නොකර නිට්ටාවට සුව කරනවා…

 

මෙම සියලුම ලිපිවල අයිතිය කර්තෘ ළමා රෝග විශේෂඥය ජනක තෙන්නකෝන් (ඔස්ට්‍රේලියාව) සතුය.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close